Eveline Kroezen

Print Friendly

Is leiderschap aangeboren of valt het te ontwikkelen? Dat is de grote vraag. Sommige mensen zijn er heilig van overtuigd dat je charisma bepaalt of je een leider bent. Charisma is aangeboren en leiderschap volgens hen dus ook. Andere mensen vinden dat leiderschap zich ontwikkelt en door de situatie bepaald wordt. Zij hebben gezien dat, bijvoorbeeld in een crisissituatie, onverwachte mensen de leiding op zich nemen.

Arvey (2011) concludeert op basis van onderzoek met tweelingen dat leiderschap voor een derde door de genen wordt bepaald en voor twee derde door de omstandigheden. Daarbij merkt hij op dat hoe gunstiger de omstandigheden zijn, hoe groter de kans is dat iemand leiderschapskwaliteiten ontwikkelt.

We bespraken het thema leiderschap onlangs bij onze wekelijkse C3-lunch. Ook daar verschillen de meningen. Mijn collega Ulrich Oron zei: “Leiderschap kun je leren, maar niet kopiëren”. Ik mocht zijn uitspraak gebruiken, mits ik de bron vermeldde. Dus bij deze Ulrich, veel dank aan jou.

Ik ben het namelijk wel met Ulrich eens. Ik denk dat leiderschap te ontwikkelen valt. Natuurlijk moet je enige aanleg hebben, maar het is vooral van belang dat je een eigen stijl ontwikkelt, een stijl die bij jou past. Het is zinloos om andere leiders na te doen, hoe goed ze ook zijn. Verder is het van belang om goed naar de situatie te kijken. Elke situatie en elke fase van een organisatie vraagt om een ander soort leiderschap. Iemand kan dus in een bepaalde situatie een geweldige leider zijn en in een andere situatie compleet falen. Daar zien we in de media bijna dagelijks voorbeelden van.

Het model van Zenger|Folkman (http://leadership4you.com) gaat er ook van uit dat leiderschap te ontwikkelen is. Zenger|Folkman hebben uitgezocht welke 16 competenties bepalend zijn voor effectief leiderschap. Leidinggevenden worden gestimuleerd om op minimaal een van deze competenties te excelleren. Eigenlijk maakt het niet uit welke competentie, zolang ze er maar iets mee hebben en het van belang is voor de functie die ze uitoefenen.

   

Laat een reactie achter

Wilt u deze berichten via de email?


Zoeken