Eveline Kroezen

May 24

Zonden of deugden?

geplaatst om 22:22 in categorie Algemeen

Print Friendly

Afgelopen donderdag publiceerde mijn C3-collega Hans Hoek een artikel in het Financieel Dagblad. In dit artikel betoogt hij dat governance een remedie is tegen de zeven hoofdzonden. Hij definieert governance als “een stelsel van regels en omgangsvormen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording”. En vervolgens beschrijft hij dat deze regels en omgangsvormen eigenlijk ontwikkeld zijn om de zeven hoofdzonden hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, afgunst, onmatigheid, wraak en gemakzucht in te dammen.

Ik vind dat een verfrissende en realistische beschrijving van het wezenlijke doel van governance. Het heeft me ook aan het denken gezet. Uit de psychologie weten we namelijk dat het belonen van gewenst gedrag beter werkt dan het bestraffen van ongewenst gedrag. Middels allerlei governanceregels bestraffen we ongewenst gedrag en proberen op die manier de zeven hoofdzonden te beteugelen. Zou het niet effectiever zijn als we ons binnen de governance meer richten op gewenst gedrag en dat gedrag belonen? Als we, om in de termen van Hans te spreken, regels en omgangsvormen ontwikkelen die de deugden binnen bestuur,  toezicht en verantwoording versterken? De vier klassieke deugden zijn wijsheid, rechtschapenheid, matigheid en standvastigheid. Zouden we regels en omgangsvormen kunnen ontwikkelen die juist deze deugden in bestuur en toezicht versterken? Ik vind dat een intrigerende gedachte en zou die graag verder uit willen werken.

   

3 Reacties op “Zonden of deugden?”

Mooie gedachte.
Maar is een deugd nog wel een deugd als we maatregelen nemen om die te versterken?
Moet een deugd niet in je persoon zitten en vanzelfsprekend zijn (Dat doet je toch niet!!)?
Als we deugden gaan belonen, zijn het geen deugden meer, want beloning is gebaseerd op twee hoofdzonden: Hebzucht als het om materiele beloning gaat er erkenning (als de kiem voor hoogmoed) als het om schouderklopjes gaat.
Daarom vinden ceo’s het vanzelfsprekend dat ze een koninklijke onderscheiding krijgen en voelen vrijwilligers zich er ongemakkelijk bij (Dat doe je toch gewoon voor je medemens)

Boeiend om de discussie vanuit beide perspectieven te bezien.

Ties Kroezen reageerde op: 2 October 2016 om 16:33

Als de klassieke deugden in de persoon zitten, ligt de oplossing dan niet in een ander selectiebeleid van bestuurders. Of kunnen de deugden ook door de omgeving of governance regels worden gestimuleerd of zelfs afgedwongen. Mijn indruk is dat mensen in topfuncties zich meer dan gemiddeld schuldig maken aan de hoofdzonden. Blijkbaar worden deze als gewenste kwaliteiten gezien waarop mensen voor dergelijke functies worden geselecteerd. Of is het de omgeving die dit veroorzaakt?

Beste Ties, Interessante gedachte. Ik ben het met je eens dat de selectie van een nieuwe bestuurder een belangrijk moment is. En het zou best kunnen dat we daarbij eigenschappen, die samenhangen met de zeven hoofdzonden, te positief waarderen. In lijn met mijn blog is het vooral belangrijk dat selectiecommissies er op letten dat de vier deugden in voldoende mate aanwezig zijn. Ik denk namelijk dat er ook iets gebeurt als iemand eenmaal bestuurder is. Dan komt iemand in een positie, waarin hij/zij met egards behandeld wordt en weinig weerwerk krijgt. Een bestuurder moet stevig in zijn schoenen staan om daar goed mee om te gaan. En een omgeving hebben, die daar weerwerk tegen biedt. Dus is het naar mijn idee niet alleen de persoon, maar ook de positie die hij/zij bekleedt.

Laat een reactie achter

Wilt u deze berichten via de email?


Zoeken